Enkelt, men nødvendig tips for modifisering av en Stratocaster

Tonekontroll på bridge-pickupen

De aller fleste Strat-spillere gjennom alle tider har savnet en tonekontroll på bridge-pickupen, og mange har undret seg over at dette ikke har blitt en standard på alle Strater. Spesielt gjelder det oss som spiller gjennom ekkobokser og VOX AC30 med begrensede muligheter for tonejustering. Men dette kan løses utrolig enkelt såfremt du har en loddebolt i huset.

Oppskriften er vist nedenfor. Bildet til venstre viser hvordan 5-veisbryteren i de fleste Strater er koblet. Og der vil det normalt være ett tilkoblingspunkt som ikke er benyttet. Dersom du kobler den røde og blå ledningen som vist i figuren til høyre, virker de to tonekontrollene på hhv. bridge og midt-pickupen. Hals-pickupen blir dermed uten tonekontroll, men hvem bekymrer seg vel for det?

Finn frem loddebolten og gjør denne modifiseringen neste gang du skifter strenger. Dette vil du ikke angre på!

Kjetil Storvik / +47 918 39 275 / kjetil.storvik (at) amorada.com